หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อภาค ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
''ชุมชนเข้มแข็ง มากแหล่งเรียนรู้
สู่เศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืน''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
''ชุมชนเข้มแข็ง มากแหล่งเรียนรู้
สู่เศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืน''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อภาค
สถานที่สำคัญและสถานที่ใกล้เคียงในตำบลบ่อภาค
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
 

กลุ่มปักผ้าน้ำจวง
 

หน่อไม้อัดปี๊บ
 

ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดบ้านขวดน้ำมัน
  
 

องุ่นพันธุ์บิวตี้ซีดเลสที่ อ.ชาติตระการ
 

โฮมสเตย์บ้านน้ำจวง
 

กินข้าวใหม่ม้ง ชมทะเลหมอก พายแพในทะเลภูเขาที่บ้านน้ำจวง
 

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคับ
  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ่อภาค พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ธ.ค. 2558
 
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
 
อบต.ไผ่ล้อม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ที่ ๑๙๒ /๒๕๖๔ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายห [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 62 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำ ทำเนียบบุคลากร ทำเนียบผู้บริหาร และทำเนียบสมาชิกสภ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.สมอแข การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.สมอแข ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้ง [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.พรหมพิราม มอบอาหารให้กับผู้รักษาตัวและผู้เสี่ยงสูง ตามมาตรการ Home Isolation [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.บางระกำ ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
ทต.ห้วยแก้ว กิจกรรมจิตอาสาร่วมสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วย [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านคลอง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักศึกษาฯ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านคลอง โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดประจำปีฯ2565รร.อนุบาลทต.บ้านคลองฯ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านคลอง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง ร่วมจัดรายการ ที่นี่....บ้านคลอง [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลุกเทียม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำกุ่ม ประชาสัมพันธ์ แอบอ้างสถาบันเบื้องสูงเพื่อหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านคลอง โครงการวันสุนทรภู่ และโครงการวันภาษาไทย ปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านคลอง คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านคลอง กิจกรรมไหว้ครู ศพด.วัดยาง สังกัด กองการศึกษา ทต.บ้านคลอง [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
   
 
 
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1917  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว4360  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.4/ว1918  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1916  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) กพส. มท 0810.6/ว1894  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ กพส. มท 0810.4/ว1915  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1911  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1908  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1891 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1912  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) (ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน) กรมการปกครอง ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว1658  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo and Symposium 2022) กพส. มท 0810.6/ว1875  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว1882  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1890  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4437  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
เพื่อขอทราบข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.4/ว1887  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1884 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/7451  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/7452  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1880  [ 22 มิ.ย. 2565 ]

 
 
 
    
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อประสิทธิภาพฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4162 ลว 24 มิ.ย. 65 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4161 ลว 24 มิ.ย. 65 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว 403 ลว 24 มิ.ย. 65 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 76 
การเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ ที่ พล 0023.3/ว 4155 ลว 23 มิ.ย.65 [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 45 
การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ รายการ คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี ที่ พล 0023.1/ 4130 ลว. 23 มิย. 65  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 27 
แจ้งว่า สนง.คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ที่ พล 0023.2/ว402 ลว. 22 มิ.ย. 65 [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 39 
ชี้แจงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้มีสิทธิ โดยใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4127 ลว 23 มิ.ย.65 [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 50 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.3/ว 4122 ลว 23 มิ.ย. 65 [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 47 
รายงานข้อมูลสรุปหลังปิดระบบการเข้าใช้งานบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4121 ลว 23 มิ.ย.65 [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 49 
ขอความร่วมมือ อปท. พิจารณาให้ความเห็นแบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558 ที่ พล 0023.4/ว 397 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 45 
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4107 ลง 22 มิ.ย.65 [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์ การขอรับเงินคืนจากกองทุน กบข.เสื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพผ่านระบบ Digital Pension หนังสือที่ มท ๐๘๐๒.๒/๑๗๙๑ ลว ๑๕ มิ.ย. ๖๕  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 48 
ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนา MiT กุญแจสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ-บทบาทและความสำคัญ หนังสือที่ พล ๐๐๒๓.๑/ว.๔๐๐ ลว.๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 49 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4080 ลว 21 มิ.ย.65 [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 46 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4081 ลว 21 มิ.ย.6 [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 97 
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ที่ พล 0023.2/ว 4079 ลว 21 มิ.ย. 65 [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 119 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว398 ลว 20 มิ.ย.65 [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 83 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 396 ลว 20 มิ.ย.65 [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 32 
การจัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4052 ลว 20 มิ.ย. 65 [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 62 
ขอความร่วมมือประสานแจ้งการสนับสนุนนโยบายทศวรรษมาตรการการชะลอไตเสื่อมเพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ ที่ พล 0023.3/ว 4048 ลว 20 มิ.ย.65 [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 54 

 
 
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ (22 ธ.ค. 2564)    อ่าน 2516  ตอบ 4  
ไฟรายทางเสีย (3 ต.ค. 2561)    อ่าน 526  ตอบ 1  
การเดินทางไปเที่ยวสวนพฤกษ์ศาสตร์บ้านร่มเกล้า (3 ต.ค. 2561)    อ่าน 702  ตอบ 1  
 
 
 


จ้างเหมาคนงานทั่วไป นายธนญชัย แสนแทน โดยวิธีเฉพาะ [ 15 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษา ศาสน [ 14 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาลงโปรแกรมข้อมูลพื้นฐาน คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค [ 14 มิ.ย. 2565 ]


 
   
   
   
   
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 093-269-3939
 
 
E-Service
 
แบบแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ : 055-009-855,093-136-7771
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
จำนวนผู้เข้าชม 4,777,477 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10