หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายกฤษฎากรณ์ หนูทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายปฏิเวธ จันทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางบุญเกตุ ทุนประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสมศักดิ์ เพ็งเพชร
ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม