หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายกฤษฎากรณ์ หนูทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
โทร : 064-7915359
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายปฏิเวธ จันทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-2122194


นางบุญเกตุ ทุนประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-9536310


นายสมศักดิ์ เพ็งเพชร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0947310897


นายกฤษฎากรณ์ หนูทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 064-791-5359


นายปฏิเวธ จันทอง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 087-212-2194